Türk mitolojisinde yeryüzü tanrıçası nedir?

Ebey’e Abay veya Apay da denir. Yeryüzünü koruduklarına inanılan İskit (Saka) mitolojisindeki Ana Tanrıça Abay ile bağlantılıdır.

Aba/Ava sözcüğünün Havva sözcüğüyle ilgili olduğunu öne süren görüşler mevcuttur.

Türklerde ebe sözcüğü nine (büyükanne) demek olduğu kadar, bir insanı doğurtan kişi (doğum hemşiresi) anlamına da gelir.

Yaşlı kadın anlamındadır. Türkçe Aba/Ebe, Moğolca Ebe/Ebi/Eve, Tunguzca Eve/Evke/Ebke sözcükleri anayanlı akrabalıkların bazılarını karşılmakta kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x